W celu zapoznania się z całą treścią regulaminu odwiedź Regulamin sklepu.

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, których dane osobowe zostały Plazanet Sp. z o.o. przekazane w związku ze świadczeniem Usług (w tym danych osobowych Kupujących), jest Plazanet Sp. z o.o.. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w niniejszym pkt 1.1., mogą być przekazane Plazanet Sp. z o.o. w szczególności przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Facebook i Google, w związku z logowaniem się Użytkowników w Serwisie plazanet.pl.

2. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 1.1., są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

3. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 1.1., przetwarzane są w celu świadczenia tym Użytkownikom przez Plazanet Sp z o.o. usług ( plazanet.pl) , a także w celach związanych ze świadczeniem usług przez Plazanet Sp. z o.o.

4. Plazanet Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Plazanet Sp. z o.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Plazanet Sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

5. Plazanet Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom, o których mowa w pkt 1.1., realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy, o których mowa w pkt 1.1., mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Plazanet Sp. z o.o. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Plazanet Sp. z o.o. danych osobowych innemu niż Plazanet Sp. z o.o. administratorowi danych.

6. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 1.1., mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 1.1., mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Plazanet Sp. z o.o., a także w związku z tymi usługami – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Plazanet Sp. z o.o. czynności związane ze świadczeniem usług przez Plazanet Sp. z o.o. oraz Kontrahentom. W szczególności dane osobowe:

a) Kupujących mogą być przekazywane przez Plazanet Sp. z o.o. Kontrahentom w celu umożliwienia im obsługi procesu dokonania przez tych Kupujących zakupu Towarów u Kontrahentów.
b) Dane Kupujących, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, są przekazywane przez Plazanet Sp. z o.o. Operatorowi Płatności, w celu zrealizowania Usług płatniczych oraz w celach wypełnienia przez Operatora Płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez Operatora płatności Usług płatniczych. W zakresie danych osobowych wskazanych powyżej administratorem danych osobowych jest również Operator płatności.

7. Plazanet Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych ze stronami należącymi do Plazanet Sp. z o.o. w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

8. Plazanet Sp. z o.o. informuje, że podczas przeglądania stron internetowych ze stronami należącymi do Plazanet Sp. z o.o używane są przez Plazanet Sp. z o.o. pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze stronami należącymi do Plazanet Sp. z o.o . Uzyskane przez Plazanet Sp. z o.o. informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Plazanet Sp. z o.o. informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie ze stron należących do Plazanet Sp. z o.o. może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

Polityka Prywatności dotycząca plików cookies (tzw. ciasteczka)

Poprzez korzystanie ze strony https://plazanet.pl, wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek, a także akceptują Politykę dotyczącą tych plików.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies przez stronę internetową https://plazanet.pl należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub zaprzestać z korzystania z naszego serwisu. Informujemy, że ewentualne korzystanie z serwisu bez obsługi plików cookies może spowodować jego nieprawidłowe działanie.

Czym są wspomniane "ciasteczka" (oficjalnie pliki Cookies)?

Pliki nazywane "ciasteczkami" to małe fragmenty tekstu zapisane w formie małego pliku, które dany serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach Użytkownika na witrynę. Dane zawarte w pliku używane są przy niektórych funkcjach serwisu. Zazwyczaj przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies w urządzeniach końcowych (komputer, telefon, tablet), jednak Użytkownik może zaprzestać z ich korzystania po zmianie ustawień swojej przeglądarki.

Do czego są wykorzystywane pliki “cookies”?

Ciasteczka są wykorzystywane przez stronę internetową w celu:

a) Dopasowania treści serwisu według preferencji użytkownika .Pozwalają one na zidentyfikowanie urządzenia końcowego oraz dostosowania rozmiaru wyświetlania strony internetowej do indywidualnych potrzeb użytkownika.

b) Tworzenia statystyk serwisu, które pozwalają na obserwację zachowania użytkownika, który korzysta z strony internetowej.

Typy linków “cookies” wykorzystywanych przez serwis

Strona internetowa https://plazanet.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies.

a) “Sesyjne” (session cookies) – są to tymczasowe pliki, które przechowywane są przez urządzenie końcowe użytkownika do czasu opuszczenia serwisu, wylogowania się, bądź też wyłączenia akceptacji plików cookies w przeglądarce.

b) “Stałe” (persistent cookies) – pliki cookies są przechowywane przez urządzenie końcowe użytkownika do momentu ich usunięcia, bądź też do czasu określonego w parametrach plików cookies.

Sklep internetowy Plazanet wykorzystuje pliki cookies, w celu:

a) Prawidłowego działania serwisu na różnych urządzeniach końcowych

b) Zbierania informacji w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu

c) Zapamiętania preferencji i ustawień użytkownika korzystającego z serwisu

d) Zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z serwis.